Խմբագրություն

Հասցե՝ Երևան, ՀՀ
ՀՀ ԳԱԱ, Բաղրամյան պող. 24գ, 6-րդ հարկ, 59 և 108 սենյակ
Էլ. փոստ՝ lraber@sci.am
Հեռ.` (+374 10) 58-19-02  կամ (+374 10) 56-41-80   Կայք՝ lraber.sci.am
Արխիվ՝ lraber.asj-oa.am