Նվիրատվություն

Այն կազմակերպությունները և անհատները, որոնք կցանկանան նպաստել հայկական հասարակական գիտությունների զարգացմանը, խմբագրությանը տեղեկացնելուց հետո, կարող են նվիրատվություն անել համապատասխան հասցեով: Նվիրատուի անունը շնորհակալականով հատուկ նշվում է համապատասխան համարի վերջում:

Ստացված միջոցները կօգտագործվեն Հանդեսի տեխնիկական որակը բարելավելու և հեղինակներին հոնորար տրամադրելու նպատակով: