Նվիրատվություն

Այն կազմակերպությունները և անհատները, որոնք կցանկանան նպաստել հայկական հասարակական գիտելիքի զարգացմանը, Խմբագրությանը տեղեկացնելուց հետո, կարող են իրականացնել նվիրատվություն այս հասցեով: Նվիրատուի անունը շնորհակալականով հատուկ նշվում է համապատասխան համարի վերջում:

Ստացված միջոցները կօգտագործվեն Հանդեսի տեխնիկական որակը բարելավելու և հեղինակներին հոնորար տրամադրելու նպատակով: