Խմբագիրներ

Բոբոխյան Արսեն - խմբագրի տեղակալ
Հարությունյան Գայանե - պատասխանատու քարտուղար, ռուսերեն բաժնի խմբագիր
Միքայելյան Մելանիա - հայերեն բաժնի ավագ խմբագիր
Քուփելյան Սեդա - հայերեն բաժնի ավագ խմբագիր
Պետրոսյան Արմինե - համակարգչային օպերատոր