Խմբագրական խորհուրդ

Աղասյան Արարատ - արվեստագիտության դոկտոր, ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտի տնօրեն

Դևրիկյան Վարդան - բանասիրական գիտությունների դոկտոր, ՀՀ ԳԱԱ գրականության ինստիտուտի տնօրեն

Խառատյան Ալբերտ - պատմական գիտությունների դոկտոր, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, «Բանբեր հայագիության» հանդեսի գլխավոր խմբագիր

Կատվալյան Վիկտոր - բանասիրական գիտությունների դոկտոր, ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտի տնօրեն

Հովակիմյան Վաչե - պատմական գիտությունների թեկնածու, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչության տնօրեն

Ղազինյան Գագիկ - իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս, ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետի դեկան 

Մելքոնյան Աշոտ - պատմական գիտությունների դոկտոր, ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի տնօրեն 

Պողոսյան Գևորգ - սոցիոլոգիական գիտությունների դոկտոր, ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս

Սաֆրաստյան Ռուբեն - պատմական գիտությունների դոկտոր, ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս, ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտի տնօրեն

Սուվարյան Յուրի - տնտեսագիտության դոկտոր, ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս, ՀՀ ԳԱԱ հումանիտար գիտությունների և հայագիտության բաժանմունքի ակադեմիկոս-քարտուղար

Հրաչ Մարտիրոսյան (Նիդերլանդներ)

Ժասմին Դում-Թրագուտ(Ավստրիա) 

Պատրիկ Տոնապետյան (Ֆրանսիա)

Փիթեր Քաուի (ԱՄՆ)