Խմբագրական խորհուրդ

Աղասյան Արարատ - արվեստագիտության դոկտոր, ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտի տնօրեն
Ավագյան Արծրուն - բանասիրական գիտությունների դոկտոր, ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետի դեկան
Գևորգյան Համլետ - փիլիսոփայական գիտությունների դոկտոր, ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս
Դևրիկյան Վարդան - բանասիրական գիտությունների դոկտոր, ՀՀ ԳԱԱ գրականության ինստիտուտի տնօրեն
Խառատյան Ալբերտ - պատմական գիտությունների դոկտոր, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, «Բանբեր հայագիության» հանդեսի գլխավոր խմբագիր
Կատվալյան Վիկտոր - բանասիրական գիտությունների դոկտոր, ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտի տնօրեն
Կարապետյան Ռուբեն – պատմական գիտությունների դոկտոր, ՀՀ արտակարգ և լիազոր դեսպան
Հարությունյան Վլադիմիր - տնտեսագիտության դոկտոր, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, ՀՀ ԳԱԱ տնտեսագիտության ինստիտուտի տնօրեն
Հովակիմյան Վաչե - պատմական գիտությունների թեկնածու, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչության տնօրեն
Հովհաննիսյան Նիկոլա - պատմական գիտությունների դոկտոր, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ
Ղազինյան Գագիկ - իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս, ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետի դեկան
Մելքոնյան Աշոտ - պատմական գիտությունների դոկտոր, ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի տնօրեն
Պողոսյան Գևորգ - սոցիոլոգիական գիտությունների դոկտոր, ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս Սաֆրաստյան Ռուբեն - պատմական գիտությունների դոկտոր, ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս, ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտի տնօրեն
Սուվարյան Յուրի - տնտեսագիտության դոկտոր, ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս, ՀՀ ԳԱԱ հումանիտար գիտությունների և հայագիտության բաժանմունքի ակադեմիկոս-քարտուղար