Խմբագրական խորհուրդ

Աղասյան Արարատ - արվեստագիտության դոկտոր, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտի տնօրեն
Աղասյան Արարատ - արվեստագիտության դոկտոր, ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտի տնօրեն
Ավագյան Արծրուն - բանասիրական գիտությունների դոկտոր, ԵՊՀ Հայ բանասիրության ֆակուլտետի դեկան
Գևորգյան Համլետ - փիլիսոփայական գիտությունների դոկտոր, ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս
Դեվրիկյան Վարդան - բանասիրական գիտությունների դոկտոր, ՀՀ ԳԱԱ Գրականության ինստիտուտի տնօրեն
Խառատյան Ալբերտ - պատմական գիտությունների դոկտոր, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, «Բանբեր հայագիության» հանդեսի գլխավոր խմբագիր
Կատվալյան Վիկտոր - բանասիրական գիտությունների դոկտոր, ՀՀ ԳԱԱ Լեզվի ինստիտուտի տնօրեն
Կարապետյան Ռուբեն – պատմական գիտությունների դոկտոր, Արտակարգ և լիազոր դեսպան
Հարությունյան Վլադիմիր - տնտեսագիտության դոկտոր, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, ՀՀ ԳԱԱ տնտեսագիտության ինստիտուտի տնօրեն
Հովակիմյան Վաչե - պատմական գիտությունների թեկնածու, «Գիտություն» հրատարակչության տնօրեն
Հովհաննիսյան Նիկոլայ - պատմական գիտությունների դոկտոր, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ
Ղազինյան Գագիկ - իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս, ԵՊՀ Իրավաբանական ֆակուլտետի դեկան
Մելքոնյան Աշոտ - պատմական գիտությունների դոկտոր, ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի տնօրեն
Պողոսյան Գևորգ - սոցիոլոգիական գիտությունների դոկտոր, ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս, ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտի տնօրեն
Սաֆրաստյան Ռուբեն - պատմական գիտությունների դոկտոր, ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս, ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտի տնօրեն
Սուվարյան Յուրի - տնտեսագիտության դոկտոր, ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս, ՀՀ ԳԱԱ հումանիտար գիտությունների և հայագիտության բաժանմունքի ակադեմիկոս- քարտուղար