Հրատարակչական տվյալներ

Լույս է տեսնում՝ 1940 թ. նոյեմբերից 

Հրատարակվում է ՀՀ ԳԱԱ հայագիտության և հասարակական գիտությունների բաժանմունքի կողմից՝ համագործակցելով ակադեմիական բոլոր ինստիտուտների հետ 

Հրատարակչությունը՝ ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, Երևան 

Հրատարակման պարբերականությունը՝ տարեկան երեք համար 

Յուրաքանչյուր թողարկման ծավալը՝ 16 մամուլ (մոտ 320 էջ) 

Տպաքանակը՝ 200 օրինակ 

ISSN 0320-8117 

Կրճատ ձևը՝ ԼՀԳ

Ընդգրկված է՝ ԲՈՀ-ի կողմից հաստատված «Դոկտորական և թեկնածուական ատենախոսությունների արդյունքների հրապարակման համար ընդունելի» ամսագրերի ցանկում