2022 3

Կազմ; Խմբագրական խորհուրդ
Համար 3 (2022)
Բովանդակություն; Содержание; Contents
Համար 3 (2022), էջ 3-8
Махмурян, Гаянэ Об отказе османского правительства от Батумского договора 1918 г.
Համար 3 (2022), էջ 9-26
Շահնազարյան, Արտաշես Զաքարյան Հայաստանի իրավական կարգավիճակը՝ ըստ վրաց-հայկական աղբյուրների
Համար 3 (2022), էջ 27-46
Աբրահամյան, Արամ Դիտարկումներ պոպուլիզմի մասին՝ ժամանակակից քաղաքական մշակույթի համատեքստում
Համար 3 (2022), էջ 47-62
Ավագյան, Քնարիկ Սիրիահայերի արտագաղթը Կանադա (2013-2016 թթ.)
Համար 3 (2022), էջ 63-80
Վարդանյան, Արգիշտի Մամիկոնյանների գործունեության սկիզբը Մեծ Հայքում
Համար 3 (2022), էջ 81-93
Ամիրջանյան, Հասմիկ Հայ-վրացական հարաբերությունները Ղուկաս Կարնեցու հովվապետության օրոք (XVIII դ. վերջ)
Համար 3 (2022), էջ 94-107
Միրզաբեկյան, Գեորգի Մավազի Խաթունի 1590 թ. օսմանյան հարկացուցակը
Համար 3 (2022), էջ 108-121
Հարությունյան, Անուշ Խորհրդային Ադրբեջանի տիտղոսակիր ժողովրդին «ադրբեջանցի» անվանելու հարցի մասին
Համար 3 (2022), էջ 122-138
Ստեփանյան, Վահագն Պետականության փիլիսոփայական իմաստավորման հիմնախնդիրները
Համար 3 (2022), էջ 139-153
Սուվարյան, Յուրի Ռազմավարություն և կազմակերպական կառուցվածք
Համար 3 (2022), էջ 154-172
Poghosyan, Manya ; Harutyunyan, Gohar The Problem of Accounting of Biological Assets to International Standards
Համար 3 (2022), էջ 173-182
Գևորգյան, Դիանա ՀՀ գնաճի շարժընթացը 2008-2020 թթ.
Համար 3 (2022), էջ 183-192
Գալստյան, Միհրան ; Հակոբյան, Գայանե Սփյուռքի ավանդական համայնքային կառույցների և նոր միգրանտների առնչությունների հարցի շուրջ
Համար 3 (2022), էջ 193-207
Վերմիշյան, Հարություն ; Ենգիդունյան, Վահան Երևանի կենտրոնի պատմամշակութային տարածությունների պլանավորման սոցիալ-մշակութային հայեցակետերը
Համար 3 (2022), էջ 208-219
Սուքիասյան, Գագիկ Հայ գրատպության 510-ամյակը (1512-2022 թթ.)
Համար 3 (2022), էջ 220-236
Մարտիրոսյան, Արտաշես Լեզվի և մտածողության հարաբերակցության հիմնախնդիրը բառիմաստի պատմական զարգացման համատեքստում
Համար 3 (2022), էջ 237-255
Асцатрян, Вардан Концептуализм в символике орнаментальной стилистики армянских ковров
Համար 3 (2022), էջ 256-292
Журавлева, Вероника Влияние крайней степени внешней несвободы на творчество Сергея Параджанова
Համար 3 (2022), էջ 293-306
Պետրոսյան, Արմեն Արգոնավորդներ. հնդեվրոպական առասպելը՝ որպես հայոց նախապատմության աղբյուր
Համար 3 (2022), էջ 307-322
Միրիջանյան, Դիաննա ; Հարությունյան, Արսեն ; Դավթյան, Դավիթ ; Գրիգորյան, Ավետիս ; Բաբաջանյան, Աստղիկ Երևանի քաղաքաշինության առանձնահատկությունները պարսկական իշխանության շրջանում
Համար 3 (2022), էջ 323-348
Հովսեփյան, Ռոման ; Աբրահամյան, Հասմիկ «Կաթնավով մատաղ»` անձրևաբեր և անձրևախափան ծես Սյունիքում
Համար 3 (2022), էջ 349-366
Liviu Mihail Iancu New Data on Gevork Tiratsy’an’s Activity before his Repatriation to Armenia from Romania in June 1948
Համար 3 (2022), էջ 367-374
Կիրակոսյան, Ալինա Հացը հայոց երկրագործական տոնացույցի ծիսական բանահյուսության մեջ
Համար 3 (2022), էջ 375-387
Կարապետյան, Արմեն Ալբերտ Խառատյան, Զմյուռնիայի և Էգեյանի առափնյակի հայկական այլ գաղթօջախները (XVI-XIX դ. I կես)
Համար 3 (2022), էջ 388-394
Վարդանյան, Նվարդ Վերժինե Սվազլյան, Ամերիկահայոց բանավոր ավանդույթը ժամանակի հոլովույթում, խմբ.՝ Ս. Հարությունյան, անգլ. թարգմ.՝ Տ. Ծուլիկյան, ՀՀ ԳԱԱհնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, Ե., «Գիտություն» հրատ., 2021,904 էջ, DVD+քարտեզ
Համար 3 (2022), էջ 395-398
Ղամբարյան, Արմենուհի Անվանի գիտնականը, մեծ հայրենասերը (Գալուստ Գալոյան)
Համար 3 (2022), էջ 399-407
2022
3