2023 3

Կազմ; Խմբագրական խորհուրդ
Համար 3 (2023)
Բովանդակություն; Содержание; Contents
Համար 3 (2023), էջ 3-11
Гарибджанян, Степан Роль Академии наук СССР в организации науки в Армении (1925-1945)
Համար 3 (2023), էջ 12-20
Մանասյան, Ալեքսանդր Ինչո՞ւ Լեռնային Ղարաբաղը (Արցախը), միջազգային իրավունքի համաձայն, չի պատկանում Ադրբեջանական Հանրապետությանը
Համար 3 (2023), էջ 21-41
Թումանյան, Գարեգին Աստվածաշնչի և պատմիչների տեղեկությունները Հայկական լեռնաշխարհում կիմերների ու սկյութների գտնվելու մասին
Համար 3 (2023), էջ 42-60
Ավագյան, Քնարիկ Սիրիայի հայերի տեղաշարժը արտերկիր 2012-2018 թթ. (Լիբանան, Թուրքիա, Հորդանան, ԱՄՆ, Շվեդիա, Ավստրալիա)
Համար 3 (2023), էջ 61-74
Վարդանյան, Արգիշտի Վարդան Մամիկոնյանի գործունեությունը 415-442 թթ.
Համար 3 (2023), էջ 75-85
Հովսեփյան, Մարիամ Հայոց ազգային տունը, Հայկական հարցը և Կ. Պոլսի հայ պարբերականները
Համար 3 (2023), էջ 86-100
Կարապետյան, Արմեն Գրական, կրթական և մշակութային հարցերը «Հորիզոն» պարբերականի էջերում 1909-1910 թթ.
Համար 3 (2023), էջ 101-112
Ղևոնդյան, Ռոբերտ ; Ղազարյան, Թամարա Անվտանգության ապահովման մեխանիզմները աշխարհաքաղաքական փոխակերպումների համատեքստում
Համար 3 (2023), էջ 113-124
Սարոյան, Տաթևիկ Սուրճը XIX դ. վերջի և XX դ. սկզբի Հայաստանի քաղաքային առօրեականությունում
Համար 3 (2023), էջ 125-135
Կոնինյան, Մանե Լոզանի կոնֆերանսում «Ազգային օջախի» քննարկումների արձագանքները պոլսահայ մամուլում («Ժողովրդի ձայն», «Ճակատամարտ», «Վերջին լուր»)
Համար 3 (2023), էջ 136-148
Խաչատրյան, Մարգարիտա Համաստեղի «Չալոն» պատմվածքը գրական զուգահեռներում
Համար 3 (2023), էջ 149-162
Ռամազյան, Սամվել Նորահայտ փաստաթուղթ «Քյոռօղլի» էպոսի հայկական տարբերակների քննության մասին
Համար 3 (2023), էջ 163-185
Սարգսյան, Մարինե «Կուլտուր-ազգային ավտոնոմիան» և Վահան Տերյանի «Հոգևոր Հայաստանը»
Համար 3 (2023), էջ 186-202
Ծատուրյան, Լիլիթ Շարահյուսական փոխակերպումները Վ. Պիկուլի «Ֆավորիտ» վեպի հայերեն թարգմանության մեջ
Համար 3 (2023), էջ 203-214
Բարսեղյան, Ամալյա Բանաստեղծական խոսքի կապակցման միջոցների դրսևորումները Հ. Էդոյանի պոեզիայում
Համար 3 (2023), էջ 215-223
Պետրոսյան, Նելլի Խրատների դերն ու նշանակությունը Գրիգոր Լուսավորչի մի շարք երկերում
Համար 3 (2023), էջ 224-229
Бекарян, Анаит Спектакль Жака Акопяна по пьесе «Зов журавля» на канадской сцене
Համար 3 (2023), էջ 230-240
Մելիքյան, Արթուր Հայոց արքա Զենոն-Արտաշեսի ինվեստիտուրայի տեսարանով հուշադրամների պատկերագրական համակարգը
Համար 3 (2023), էջ 241-260
Գրիգորյան, Սյուզաննա ; Գամաղելյան, Վարդիթեր Երուսաղեմի Սուրբ Հարության տաճարի Տիրամոր ուշագնացության մատուռի հայկական խճանկարը
Համար 3 (2023), էջ 261-270
Երանյան, Նժդեհ ; Զարիկյան, Նուշիկ ; Սիմոնյան, Հասմիկ Արցախի մարդակերպ կոթողների թվագրության և գործառույթների քննությունը Նոր Կարմիրավանի պեղումների լույսի ներքո
Համար 3 (2023), էջ 271-296
Ալեքսանյան, Տիգրան ; Բադալյան, Հարություն ; Հախվերդյան, Արտակ Ծիսական անոթներ Տավուշ ամրոցից
Համար 3 (2023), էջ 297-307
Poghosyan, Svetlana ; Pahlevanyan, Karen Characteristics of the Armenian National Costume
Համար 3 (2023), էջ 308-330
Նալբանդյան, Արման Մեղրիի Սբ. Հովհաննես (Անապաստանաց) վանքի 2016-2020 թթ. պեղումներով հայտնաբերված մետաղական առարկաները
Համար 3 (2023), էջ 331-346
Սուքիասյան, Համո Փաստաթղթեր «Կարմիր մոծակ» երգիծաթերթի մասին (1926-1927 թթ.)
Համար 3 (2023), էջ 347-360
Դալալյան, Տորք ; Ղռեջյան, Լուսինե Ռոզա Գրիգորյան. կյանքը և գիտական գործունեությունը
Համար 3 (2023), էջ 361-374
Հարությունյան, Արսեն Միջազգային գիտաժողով՝ «Վիմագրական մշակույթ. Ժայռապատկերներից մինչև մեր օրեր»
Համար 3 (2023), էջ 375-377
Արծրունի, Ծովինար «Հազար ու մի երգ» հայկական ժողովրդական երգերի մատենաշարի նոր հատորը
Համար 3 (2023), էջ 378-380
Арутюнян, Гаянэ Часы для души: Арарат Агасян, Стихотворения. Русская лира (переводы), Ереван, «Гитутюн», 2023, 552 с.
Համար 3 (2023), էջ 381-382
Арутюнян, Гаянэ Анушаван Закарян, Осип Мандельштам: поэт и Армения, Ереван, авторское изд., 2022, 82 с.
Համար 3 (2023), էջ 383-385
Գասպարյան, Դավիթ Անուշավան Զաքարյան
Համար 3 (2023), էջ 386-395
Մինասյան, Էդիկ Ստեփան Ստեփանյանց
Համար 3 (2023), էջ 396-399
2023
3